DIMENSIÓ PERSONES

ACCIÓ PROJECTE ANY
Fomentar l'envelliment actiu. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Facilitar i promoure l'accés a serveis dirigits a persones de la tercera edat. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2026
Donar suport i assistència a persones vulnerables o en risc d'exclusió social. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2027
Promoure les relacions i intercanvi de coneixement entre diferents generacions. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2028
Garantir i fomentar els drets de la infància declarats per l'ONU. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2029
Educar i promoure hàbits i estils de vida saludables entre la població. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Garantir la disponibilitat i accessibilitat del conjunt de la població als equipaments esportius. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Dinamitzar activitats esportives diverses en el municipi. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Formar i informar la ciutadania en matèria d'autoprotecció. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Dinamitzar activitats culturals en el municipi. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Fomentar activitats de cultura popular en les persones joves. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2026
Suport i formació sobre agricultura ecològica i pràctiques sostenibles. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Conveni per a la prestació d'assistència sanitària ambulatòria. Conselleria en matèria de sanitat (GVA) 2020-2027

DIMENSIÓ PLANETA

ACCIÓ PROJECTE ANY
Impulsar l'eficiència en el consum d'aigua en les instal·lacions municipals. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Realitzar campanyes de sensibilització a la ciutadania per a un consum eficient de l'aigua. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Proporcionar informació a la ciutadania sobre el cicle integral de l'aigua. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Fomentar l'educació per a la sostenibilitat en tots els sectors de la població. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Potenciar la comunicació i la socialització de l'acció local en matèria de canvi climàtic. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Realitzar campanyes d'educació ambiental dirigides a xiquets i xiquetes en edat escolar. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Incorporar criteris de sostenibilitat en els espais, activitats, esdeveniments, programes i serveis municipals. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Realitzar campanyes de sensibilització i formació per a fomentar el consum responsable de la ciutadania. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Fomentar la implicació i responsabilitat de la ciutadania i dels grups d'interés del municipi en la minimització de residus. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Fomentar la separació en origen dels residus dels comerços i establiments. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Informar la ciutadania sobre els residus generats i les seues formes de gestió (percentatges, destí final, costos associats...) I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Promoure el compostatge. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Inventari d'emissions, anàlisis de risc i vulnerabilitats enfront del canvi climàtic i eficiència energètica. Adhesió al Pla europeu d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PACES) 2019
Actuacions de prevenció d'incendis forestals encaminades a reduir les causes d'origen. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Ordenança municipal en matèria de prevenció d'incendis forestals. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Foment de la redacció de Plans d'Autoprotecció enfront d'incendis forestals. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Millora de la comunicació del nivell de preemergència a la població en matèria d'incendis forestals. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Publicitat de les normes tècniques d'ús de foc. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Programa d'educació formació dels col·lectius que usen el foc com a eina. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Programa d'educació ambiental per a escolars. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Realització de xarrades sobre cultura i pedagogia forestal en la formació dels voluntaris. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Signatura de Conveni amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a fi actuar en matèria de prevenció d'incendis i referent al tractament de la vegetació de ribera, zones de Domini Públic hidràulic. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Acords de col·laboració amb particulars per a la utilització de depòsits i basses de reg per a l'extinció d'incendis. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Foment del pasturatge com a mesura de prevenció d'incendis forestals. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Manteniment de parcel·les agrícoles abandonades pròximes a terreny forestal. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Localització i control de punts d'abocaments de materials combustibles no controlats. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Previsió d'un voluntariat mediambiental a Benifairó de les Valls. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Accions en matèria de vigilància preventiva d'incendis forestals. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Creació de Centre d'Interpretació, en el qual es realitzen jornades, xarrades i programes formatius d'educació ambiental i prevenció d'incendis, entre altres accions. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Manteniment i millora de vials per a evitar la propagació d'incendis forestals actius. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Previsió d'execució i adaptació de noves Àrees de Tallafocs. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Previsió de manteniment de punts d'aigua. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Manteniment de la vegetació interior de les zones d'ús públic. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Eliminació de canyars, que faciliten el desplaçament del foc. Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del Terme Municipal de Benifairó de les Valls 2022-2037
Conveni EPSAR de Proveïment d'Aigua Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana 2011-2036

DIMENSIÓ PROSPERITAT

ACCIÓ PROJECTE ANY
Garantir un entorn urbà agradable i segur. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Conéixer les zones del municipi i la població exposades a nivells de soroll superiors als objectius de qualitat acústica. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Informar i conscienciar a la ciutadania en relació amb la contaminació del soroll. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Potenciar el relleu generacional i la instal·lació de joves agricultors. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Potenciar el xicotet comerç i el mercat local. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Realitzar campanyes de suport al xicotet comerç i comerç local. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Formació al comerç local sobre estratègies digitals i emprenedoria. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Promoure la qualitat ambiental i la Responsabilitat Social en el teixit empresarial local. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Potenciar la formació laboral per a facilitar l'accés al mercat laboral. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Millorar la formació contínua dels treballadors i treballadores. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Desenvolupar accions orientades a persones joves que no estan ocupades i no cursen estudis ni reben formació. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Aconseguir la implicació dels diferents sectors d'activitat en les estratègies ambientals impulsades des de l'Ajuntament. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Promoure iniciatives d'economia circular en les activitats econòmiques. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Disposar d'un cens actualitzat de les activitats del municipi i de la seua situació respecte al compliment de requisits legals. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022
Elaboració d'una guia de compra pública i contractació responsable. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2023-2024
Integrar criteris de sostenibilitat i responsabilitat en la compra de béns i contractació de serveis externs de manera progressiva (variables ambientals, ètiques i socials). I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Potenciar el transport col·lectiu I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Campanyes per a promocionar l'ús de la bicicleta i la mobilitat a peu. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Desenvolupar campanyes d'informació i formació sobre la utilització de l'espai urbà. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Impulsar una gestió eficaç i eficient del Patrimoni I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Posada en valor dels beneficis socials, ambientals i culturals del Patrimoni i el paisatge urbà. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Fer costat als comerços i empreses locals que promouen el consum i serveis responsables. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-20325
Ús de sistemes d'aprofitament d'energies netes i renovables en les instal·lacions i equips municipals. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Realitzar un control i seguiment dels consums de l'Ajuntament. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Optimitzar el consum i l'eficiència energètica en les instal·lacions i els equipaments municipals. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Optimitzar el consum energètic en l'enllumenat públic. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica en els diferents sectors d'activitat del municipi. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Involucrar al personal ocupat en programes i accions de Responsabilitat Social I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Iniciatives per a la conciliació del treball familiar i laboral en el personal de l'Ajuntament I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Foment de la contractació socialment responsable. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2026
Guia "El poder de les teues accions" sobre responsabilitat social i foment del consum responsable I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2023
Campanya de promoció dels valors de la Responsabilitat Social i foment del consum responsable "El poder de les teues accions" I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2023
Campanya de promoció de la Responsabilitat Social i sensibilització en economia circular orientada al teixit comercial. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2023
Campanya d'informació ciutadana sobre la dimensió ambiental de la Responsabilitat Social, els residus urbans generats i els seus impacte en l'entorn. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2023

DIMENSIÓ GOVERNANÇA

ACCIÓ PROJECTE ANY
Garantir la transparència ambiental i l'accés a la informació a través de la seua pàgina web. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Nomenar una persona interlocutora i responsable de la dinamització de la Responsabilitat Social. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021
Realització d'un apartat web de l'Agenda 2030 en Benifairo de les Valls I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2023
Elaboració d'un Codi Ètic de l'Ajuntament. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2024
Elaboració d'un Pla Municipal de Participació Ciutadana. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2024
Millora del Portal de Transparència i adequació als principis generals i tècnics de la informació publicada. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022
Elaboració d'una Carta de serveis municipal que proporcione informació clara dels serveis, impactes i de la qualitat d'aquests. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2023
Elaboració d'un Reglament Responsabilitat Social. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2023
Formació del personal tècnic intern en matèria de Responsabilitat Social. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Formació als responsables polítics municipals en matèria de Responsabilitat Social. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Formació del personal tècnic intern en matèria de Govern Obert i participació social. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Formació als responsables polítics municipals en matèria de Govern Obert i participació social. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Transparència de l'acció municipal i facilitar el dret d'accés a la informació. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Fomentar la participació activa de la ciutadania i els sectors socials. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Potenciar mecanismes estables de participació de la població. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Realització d'accions per al foment de l'associacionisme i el voluntariat. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Accions per a combatre la bretxa digital i Administració electrònica. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Adequació a la normativa de protecció de les dades personals i privacitat en les activitats de l'Ajuntament. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2022
Mecanismes transparents d'obtenció, ús, seguretat i eliminació de les dades personals. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2022
Formació al personal ocupat en matèria de privacitat i compliment normatiu en protecció de dades i seguretat de la informació. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Formació i sensibilització de la població en matèria de privacitat i ciberseguretat. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025
Elaboració d'una estratègia formal de publicitat i comunicació vinculada a la Responsabilitat Social. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021
Elaboració d'una guia de compra pública i contractació responsable. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2023-2024
Establir xarxes i aliances de col·laboració entre els grups d'interés municipal i l'Ajuntament per a la planificació i prestació de serveis. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2'22-2025
Pertinença a xarxes supramunicipals d'interés sectorial. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Participació en accions i projectes a nivell supramunicipal. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Pressupostos participatius a Benifairó de les Valls I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022
Protocol de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022
Pla Anual Normatiu de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls Pla Anual Normatiu de Benifairó de les Valls Anual
Conveni per a l'adhesió a la plataforma d'administració electrònica per a municipis de menys de 20 mil habitants. Diputació Provincial de València 2017-2021
Adhesió al conveni de col·laboració entre la AEAT i la FEMP en matèria d'intercanvi d'informació tributària
 i col·laboració amb la gestió recaptatòria amb les entitats locals
AEAT i FEMP 2020 (en procés de renovació, la AEAT manté les seues obligacions)
Reglament del Consell Agrari Municipal. Ajuntament de Benifairó de les Valls 2012
Reglament intern del Consell Escolar Municipal. Ajuntament de Benifairó de les Valls 2012

DIMENSIÓ IGUALTAT

ACCIÓ PROJECTE ANY
Conscienciar al personal municipal en la necessitat d'introduir la perspectiva de gènere en l'àmbit de la selecció i contractació de personal. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Introduir accions positives que fomenten canvis respecte a treballs masculinitzats o feminitzats. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Incorporar clàusules de desempat en els processos de selecció de personal a favor del sexe infrarepresentat. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Establir temes relacionats amb la igualtat de gènere i la normativa vigent en matèria d'igualtat en els temaris de les proves de selecció de personal. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Eliminar el llenguatge sexista en les publicacions d'ofertes i bases reguladores de l'ocupació pública. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021
Donar visibilitat , en les ofertes d'actuació pública, al sexe infrarepresentat en cada treball oferit. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2022
Tendir cap a la paritat en els tribunals encarregats de dirigir els processos de selecció i contractació de personal públic. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021
Iniciar les gestions per a elaborar una RPT de manera consensuada entre tota la plantilla municipal. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Impulsar la realització i aprovació d'un conveni col·lectiu del personal de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2022
Establir mesures oportunes per a regular els complements salarials, la seua assignació i distribució per a donar compliment al principi d'igualtat salarial. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021
Revisar les retribucions amb perspectiva de gènere per a establir, adequadament, els ajustos que siguen necessaris per a proposar possibles correccions a fi d'eliminar qualsevol bretxa o discriminació salarial per qüestió de gènere. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021
Promocionar la formació en matèria d'igualtat de gènere entre tot el personal municipal. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Organitzar xarrades o jornades de formació en igualtat de gènere dirigides a la plantilla de l'Ajuntament. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021, 2022 i 2023
Difondre activament la formació que s'ofereix des d'altres entitats i administracions. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020, 2021, 2022 i 2023
Afavorir que tot el personal municipal puga acudir a cursos de formació durant el seu horari laboral per a vetlar pel dret a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020 i 2023
Dur a terme campanyes de sensibilització dirigides a tot el personal municipal sobre la necessitat de formar-se en igualtat de gènere. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020 i 2022
Desenvolupar jornades de treball en grup per a tractar matèries o temes relatius a l'aplicació de la igualtat i la perspectiva de gènere en l'àmbit laboral de l'administració local. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021
Acordar possibles ofertes de promoció que pogueren oferir-se en un futur a l'Ajuntament perquè siguen consensuades i en el seu procés s'aplique la perspectiva de gènere. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021
Establir bases per a les possibles ofertes de promoció d'ocupació que puguen donar-se, amb perspectiva de gènere i que tendisquen a afavorir la promoció del sexe infrarepresentat segons el lloc de treball. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Elaborar un document que reculla les mesures per a la conciliació de la plantilla que s'apliquen a l'Ajuntament. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Abordar l'elaboració del document de mesures de conciliació dirigit a la plantilla mitjançant la posada en comú de tot el personal municipal, atenent a totes les necessitats i especificades que puguen sorgir en aquesta matèria. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Difondre entre la plantilla municipal el document de recollida de mesures de conciliació i corresponsabilitat. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021 i 2022
Sensibilitzar a tot el personal, especialment als homes, de la necessitat d'acollir-se a mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal per a poder actuar de manera corresponsable. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021
Fomentar els usos dels permisos de lactància entre tot el personal i habilitar, en la mesura que siga possible, una sala de lactància. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021
Afavorir l'ús de permisos i reduccions de jornada per a la cura de persones majors o dependents entre tota la plantilla del consistori. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2022
Contemplar regulacions horàries i mesures que afavorisquen adaptacions per a aquells casos o circumstàncies familiars i personals que requerisquen de la conciliació per motius de cura de persones dependents. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021
Assegurar que es permet la conciliació de tot el personal municipal en l'elecció de permisos, dies lliures i vacances. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2023
Elaborar i aprovar un protocol per a la prevenció, detecció i actuació enfront de l'assetjament sexual, per raó de sexe o moral de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Difondre, entre tot el personal municipal, el protocol per a la prevenció, detecció i actuació enfront de l'assetjament sexual, per raó de sexe o moral de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021 i 2022
Sensibilitzar a tota la plantilla sobre les actuacions que condueixen a situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe o moral dins del marc de l'àmbit laboral. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021 i 2023
Realitzar una campanya de prevenció d'assetjament sexual, per raó de sexe o moral, entre tot el personal municipal. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2022
Desenvolupar xarrades i activitats de conscienciació sobre la prevenció de possibles violències masclistes que es puguen donar en l'àmbit laboral. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021 i 2023
Promoure una campanya per a previndre i eliminar qualsevol forma de micromasclisme que es donen en l'àmbit laboral i en l'administració local. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020 i 2023
Fomentar la salut, especialment la salut laboral, i sensibilitzar en matèria de prevenció de malalties específiques associades a cada sexe. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021
Implementar en les revisions mèdiques algunes proves de salut específiques segons sexes amb el objectiu de previndre enfermetats que solen produir-se en dones, així com les que se solen produir en homes. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021
Promocionar un bon ús de la maquinària de les àrees d'obres i neteja, el mobiliari, les dependències municipals, entre el personal i les treballadores embarassades, a fi d'evitar riscos o lesions. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Valorar l'adquisició de maquinària adaptada i de fàcil maneig perquè puga ser utilitzada indistintament per homes i dones. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Dur a terme campanyes per a la conscienciació en matèria de salut, en general, dirigides a tota la plantilla de l'Ajuntament. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Adequar les comunicacions que es generen a l'Ajuntament amb un llenguatge inclusiu. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Sensibilitzar al personal de la plantilla municipal, així com al personal polític, sobre la importància d'utilitzar llenguatge inclusiu. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020 i 2023
Eliminar l'ús d'imatges sexistes i estereotips de qualsevol comunicació que emane de l'Ajuntament. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Formar en l'ús de llenguatge inclusiu en l'àmbit administratiu a tota la plantilla municipal. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2020
Dissenyar una guia bàsica o decàleg com a eina de treball i consulta per a facilitar el bon ús del llenguatge inclusiu i difondre'l entre la plantilla de l'Ajuntament I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021
Revisar periòdicament les comunicacions que se succeeixen des de l'Ajuntament per a comprovar que s'utilitza adequadament un llenguatge inclusiu i corregir els possibles errors que es detecten. I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls 2020-2023 2021, 2022 i 2023
Sensibilitzar a la població sobre el foment de la igualtat d'oportunitats i lluita contra la violència de gènere. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2025
Promoure la participació social de les dones en tots els àmbits i espais. I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2021-2026
Posar en valor i complementar la implementació del Pla d'Igualtat I Pla Estratègic de Responsabilitat Social de Benifairó de les Valls 2022-2025