Fase 2 (Tancada)

Estudi de viabilitat

del 5 de novembre a l'1 de desembre

En la segona fase els tècnics de l’Ajuntament, amb l’ajuda d’altres tècnics especialitzats, valoraran la viabilitat i la legalitat de les propostes

  • Pot la meua proposta ser denegada?
    Les propostes podran ser denegades per tres raons: per no presentar el contingut mínim necessari, per no complir amb els criteris mínims de viabilitat, els suficients punts per a ser considerat un projecte viable o superar els 15.000 euros de pressupost.
  • Es publicarà un informe de l’estudi de viabilitat?
    L’estudi es realitza a través d’un informe de viabilitat. en el qual s’especifiquen les raons de viabilitat o inviabilitat de les propostes. L’informe es publicarà perquè puga ser consultat per totes les persones una vegada finalitze la fase.
Scroll hacia arriba
Idioma
Ir al contenido